info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.26, godz. 22:52
kontakt
BEST
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 222 168,00 247 606,00
11,4%
235 324,00
-5,0%
339 066,00
44,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 84 700,00 86 885,00
2,6%
68 171,00
-21,5%
76 733,00
12,6%
Zysk (strata) brutto 24 681,00 42 377,00
71,7%
32 780,00
-22,6%
32 780,00
0,0%
Zysk (strata) netto 19 475,00 34 329,00
76,3%
27 371,00
-20,3%
27 371,00
0,0%
Amortyzacja 8 217,00 8 153,00
-0,8%
8 590,00
5,4%
8 590,00
0,0%
Aktywa 1 244 868,00 1 134 887,00
-8,8%
1 151 642,00
1,5%
1 151 642,00
0,0%
Kapitał własny 472 229,00 504 864,00
6,9%
526 987,00
4,4%
526 987,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,52 21,94
6,9%
22,90
4,4%
22,90
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 1,49
76,4%
1,19
-20,3%
1,19
0,0%