info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.16, godz. 10:56
kontakt
BEST
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 235 324,00 339 066,00
44,1%
263 420,00
-22,3%
279 483,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90 107,00 76 733,00
-14,8%
224 216,00
192,2%
134 815,00
-39,9%
Zysk (strata) brutto 54 716,00 32 780,00
-40,1%
155 436,00
374,2%
61 003,00
-60,8%
Zysk (strata) netto 49 307,00 27 371,00
-44,5%
142 275,00
419,8%
50 391,00
-64,6%
Amortyzacja 8 590,00 8 590,00
0,0%
8 991,00
4,7%
9 132,00
1,6%
Aktywa 1 173 578,00 1 151 642,00
-1,9%
1 349 332,00
17,2%
1 545 122,00
14,5%
Kapitał własny 548 923,00 526 987,00
-4,0%
688 728,00
30,7%
749 812,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,85 23,85
0,0%
31,08
30,3%
33,04
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,14
0,0%
6,42
199,8%
2,22
-65,4%