info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 01:08
kontakt
BEST
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 709,00 101 928,00
9,9%
88 529,00
-13,1%
103 645,00
17,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42 999,00 -55 680,00
---
-30 982,00
---
-32 241,00
---
Zysk (strata) brutto 57 555,00 -67 971,00
---
155 296,00
---
59 429,00
-61,7%
Zysk (strata) netto 53 584,00 -67 642,00
---
142 275,00
---
50 391,00
-64,6%
Amortyzacja 8 195,00 8 195,00
0,0%
8 564,00
4,5%
8 687,00
1,4%
Aktywa 841 633,00 365 163,00
-56,6%
1 045 917,00
186,4%
1 281 515,00
22,5%
Kapitał własny 548 924,00 84 643,00
-84,6%
688 728,00
713,7%
749 812,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,85 23,85
0,0%
31,08
30,3%
33,04
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,33 2,33
0,0%
6,42
175,8%
2,22
-65,4%