info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 13:13
kontakt
BEST
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 923,00 61 762,00
-1,8%
61 762,00
0,0%
69 760,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 794,00 147 807,00
350,7%
147 807,00
0,0%
12 271,00
-91,7%
Zysk (strata) brutto 23 327,00 120 468,00
416,4%
120 468,00
0,0%
-2 177,00
---
Zysk (strata) netto 24 102,00 111 314,00
361,8%
111 314,00
0,0%
-3 495,00
---
Amortyzacja 2 338,00 2 170,00
-7,2%
2 170,00
0,0%
2 276,00
4,9%
Aktywa 1 163 306,00 1 290 482,00
10,9%
1 290 482,00
0,0%
1 269 388,00
-1,6%
Kapitał własny 570 643,00 671 934,00
17,8%
671 934,00
0,0%
675 658,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,80 29,20
17,7%
29,20
0,0%
30,49
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 4,84
362,0%
4,84
0,0%
-0,16
---