info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.18, godz. 14:13
kontakt
BEST
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 342,00 69 383,00
-2,7%
67 706,00
-2,4%
75 125,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 776,00 45 394,00
11,3%
20 312,00
-55,3%
34 901,00
71,8%
Zysk (strata) brutto 20 754,00 24 921,00
20,1%
-78,00
---
18 201,00
---
Zysk (strata) netto 12 371,00 23 464,00
89,7%
-15,00
---
19 707,00
---
Amortyzacja 2 284,00 2 313,00
1,3%
2 266,00
-2,0%
2 275,00
0,4%
Aktywa 1 344 302,00 1 397 045,00
3,9%
1 545 122,00
10,6%
1 590 677,00
2,9%
Kapitał własny 723 157,00 742 934,00
2,7%
749 812,00
0,9%
776 745,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,45 33,34
2,7%
33,04
-0,9%
34,23
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 1,05
89,7%
-0,00
---
0,87
---