info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.22, godz. 08:04
kontakt
BEST
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 119 494,00 124 685,00
4,3%
124 685,00
0,0%
142 394,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 56 579,00 180 601,00
219,2%
180 601,00
0,0%
69 109,00
-61,7%
Zysk (strata) brutto 44 228,00 143 795,00
225,1%
143 795,00
0,0%
36 160,00
-74,9%
Zysk (strata) netto 42 209,00 135 416,00
220,8%
135 416,00
0,0%
26 942,00
-80,1%
Amortyzacja 4 206,00 4 508,00
7,2%
4 508,00
0,0%
4 553,00
1,0%
Aktywa 1 125 939,00 1 290 482,00
14,6%
1 290 482,00
0,0%
1 344 302,00
4,2%
Kapitał własny 547 903,00 671 934,00
22,6%
671 934,00
0,0%
723 157,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,81 29,20
22,6%
29,20
0,0%
32,45
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,83 5,88
220,8%
5,88
0,0%
1,21
-79,5%