info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:34
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 279,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51,00
Zysk (strata) brutto -202,00
Zysk (strata) netto -202,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 34 784,00
Kapitał własny 11 028,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06