info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 16:04
kontakt
ULMA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 551,00 154 551,00
0,0%
183 423,00
18,7%
183 423,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 995,00 12 995,00
0,0%
27 330,00
110,3%
27 330,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 13 880,00 13 880,00
0,0%
27 366,00
97,2%
27 366,00
0,0%
Zysk (strata) netto 11 205,00 11 205,00
0,0%
21 680,00
93,5%
21 680,00
0,0%
Amortyzacja 40 411,00 40 411,00
0,0%
39 046,00
-3,4%
39 046,00
0,0%
Aktywa 364 951,00 364 951,00
0,0%
363 749,00
-0,3%
363 749,00
0,0%
Kapitał własny 329 041,00 329 041,00
0,0%
310 673,00
-5,6%
310 673,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 62,61 62,61
0,0%
59,11
-5,6%
59,11
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,13
0,0%
4,12
93,5%
4,12
0,0%