info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 13:44
kontakt
ULMA
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 107 933,00 93 822,00
-13,1%
85 316,00
-9,1%
100 492,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 009,00 10 333,00
-58,7%
6 239,00
-39,6%
2 104,00
-66,3%
Zysk (strata) brutto 25 327,00 10 314,00
-59,3%
6 243,00
-39,5%
2 091,00
-66,5%
Zysk (strata) netto 19 624,00 8 703,00
-55,7%
4 752,00
-45,4%
1 745,00
-63,3%
Amortyzacja 21 043,00 22 529,00
7,1%
21 079,00
-6,4%
30 481,00
44,6%
Aktywa 361 814,00 389 849,00
7,7%
369 604,00
-5,2%
410 080,00
11,0%
Kapitał własny 313 290,00 337 838,00
7,8%
312 571,00
-7,5%
337 056,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 59,61 64,28
7,8%
59,47
-7,5%
64,13
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,73 1,66
-55,7%
0,90
-45,4%
0,33
-63,3%