info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:24
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 744,00 94 763,00
2,2%
113 080,00
19,3%
87 017,00
-23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 739,00 -5 561,00
---
-9 863,00
---
-18 389,00
---
Zysk (strata) brutto 20 080,00 13 802,00
-31,3%
5 388,00
-61,0%
-19 282,00
---
Zysk (strata) netto 22 459,00 13 944,00
-37,9%
3 280,00
-76,5%
-16 925,00
---
Amortyzacja 7 993,00 7 788,00
-2,6%
8 042,00
3,3%
7 558,00
-6,0%
Aktywa 1 003 025,00 1 000 602,00
-0,2%
1 024 848,00
2,4%
985 804,00
-3,8%
Kapitał własny 783 927,00 797 871,00
1,8%
800 772,00
0,4%
783 847,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,83 17,13
1,8%
17,19
0,4%
16,83
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,30
-38,0%
0,07
-76,6%
-0,36
---