info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:02
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 102 290,00 82 333,00
-19,5%
92 744,00
12,6%
94 763,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 392,00 -13 184,00
---
-7 739,00
---
-5 561,00
---
Zysk (strata) brutto -4 839,00 -14 194,00
---
20 080,00
---
13 802,00
-31,3%
Zysk (strata) netto -1 718,00 -11 920,00
---
22 459,00
---
13 944,00
-37,9%
Amortyzacja 9 491,00 8 206,00
-13,5%
7 993,00
-2,6%
7 788,00
-2,6%
Aktywa 1 041 990,00 1 022 518,00
-1,9%
1 003 025,00
-1,9%
1 000 602,00
-0,2%
Kapitał własny 773 388,00 761 469,00
-1,5%
783 927,00
2,9%
797 871,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,60 16,35
-1,5%
16,83
2,9%
17,13
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,26
---
0,48
---
0,30
-38,0%