info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 14:51
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 828 686,00 745 508,00
-10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 313,00 24 509,00
-30,6%
Zysk (strata) brutto 24 937,00 26 305,00
5,5%
Zysk (strata) netto 11 476,00 19 528,00
70,2%
Amortyzacja 10 702,00 10 968,00
2,5%
Aktywa 2 443 357,00 2 338 983,00
-4,3%
Kapitał własny 1 072 213,00 1 094 310,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,45 4,53
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
68,8%