info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 12:32
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 171,00 19 164,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 642,00 -2 588,00
---
Zysk (strata) brutto 4 930,00 -2 786,00
---
Zysk (strata) netto 4 625,00 -2 819,00
---
Amortyzacja 1 414,00 1 433,00
1,3%
Aktywa 152 722,00 152 957,00
0,2%
Kapitał własny 119 660,00 116 841,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,93 25,32
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 -0,61
---