info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:09
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 108,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 731,00
Zysk (strata) brutto 4 977,00
Zysk (strata) netto 4 723,00
Amortyzacja 1 290,00
Aktywa 155 765,00
Kapitał własny 103 981,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,53
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02