info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 08:40
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 391,00 23 989,00
23,7%
16 357,00
-31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 920,00 1 906,00
107,2%
-1 328,00
---
Zysk (strata) brutto 548,00 1 619,00
195,4%
-1 849,00
---
Zysk (strata) netto 233,00 1 329,00
470,4%
-1 460,00
---
Amortyzacja 1 260,00 1 244,00
-1,3%
1 328,00
6,8%
Aktywa 182 109,00 187 459,00
2,9%
196 206,00
4,7%
Kapitał własny 90 963,00 92 443,00
1,6%
90 983,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,06 21,40
1,6%
21,07
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,31
470,4%
-0,34
---