info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:35
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 204 035,00 189 568,00
-7,1%
199 470,00
5,2%
222 036,00
11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 427,00 12 307,00
-29,4%
-9 622,00
---
4 518,00
---
Zysk (strata) brutto 21 218,00 12 366,00
-41,7%
-9 394,00
---
4 168,00
---
Zysk (strata) netto 17 214,00 10 540,00
-38,8%
-7 451,00
---
4 160,00
---
Amortyzacja 12 600,00 12 794,00
1,5%
13 386,00
4,6%
12 758,00
-4,7%
Aktywa 960 543,00 924 707,00
-3,7%
881 805,00
-4,6%
892 203,00
1,2%
Kapitał własny 544 547,00 554 352,00
1,8%
547 694,00
-1,2%
552 764,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,26 20,62
1,8%
20,37
-1,2%
20,56
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,39
-38,8%
-0,28
---
0,16
---