info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:57
kontakt
STALEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 933,00 928,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 721,00 -1 286,00
---
Zysk (strata) brutto -1 664,00 -1 284,00
---
Zysk (strata) netto -1 520,00 -666,00
---
Amortyzacja 169,00 163,00
-3,6%
Aktywa 266 119,00 265 467,00
-0,2%
Kapitał własny 258 586,00 257 920,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,04
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---