info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 15:44
kontakt
ONESANO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 444,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 833,00
Zysk (strata) brutto -72,00
Zysk (strata) netto -72,00
Amortyzacja 779,00
Aktywa 4 575,00
Kapitał własny -11 760,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00