info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.24, godz. 16:19
kontakt
ONESANO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 727,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 269,00
Zysk (strata) brutto -213,00
Zysk (strata) netto -213,00
Amortyzacja 393,00
Aktywa 4 403,00
Kapitał własny -11 901,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00