info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:09
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 708,00 3 152,00
-15,0%
2 452,00
-22,2%
1 905,00
-22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 886,00 391,00
-55,9%
-1 058,00
---
-339,00
---
Zysk (strata) brutto 669,00 353,00
-47,2%
-1 724,00
---
-553,00
---
Zysk (strata) netto 669,00 353,00
-47,2%
-887,00
---
-552,00
---
Amortyzacja 191,00 155,00
-18,8%
158,00
1,9%
170,00
7,6%
Aktywa 4 997,00 4 745,00
-5,0%
5 412,00
14,1%
6 099,00
12,7%
Kapitał własny -11 405,00 -11 573,00
---
-12 460,00
---
-13 012,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,43
---
-0,46
---
-0,48
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-48,0%
-0,03
---
-0,02
---