info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 20:50
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 905,00 1 905,00
0,0%
3 950,00
107,3%
1 841,00
-53,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -339,00 -339,00
---
156,00
---
-770,00
---
Zysk (strata) brutto -553,00 -553,00
---
-51,00
---
-1 062,00
---
Zysk (strata) netto -552,00 -552,00
---
-121,00
---
-1 046,00
---
Amortyzacja 170,00 170,00
0,0%
157,00
-7,6%
155,00
-1,3%
Aktywa 6 099,00 6 099,00
0,0%
5 741,00
-5,9%
5 585,00
-2,7%
Kapitał własny -13 012,00 -13 012,00
---
-13 133,00
---
-14 179,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,20
---
-0,20
---
-0,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,02
---