info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 22:42
kontakt
PGNIG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 927 000,00 17 433 000,00
151,7%
28 159 000,00
61,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 599 000,00 3 857 000,00
543,9%
3 118 000,00
-19,2%
Zysk (strata) brutto 639 000,00 3 485 000,00
445,4%
2 968 000,00
-14,8%
Zysk (strata) netto 485 000,00 2 766 000,00
470,3%
2 502 000,00
-9,5%
Amortyzacja 211 000,00 224 000,00
6,2%
217 000,00
-3,1%
Aktywa 57 201 000,00 69 690 000,00
21,8%
72 408 000,00
3,9%
Kapitał własny 36 015 000,00 35 570 000,00
-1,2%
35 796 000,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 6,16
-1,2%
6,20
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,48
470,2%
0,43
-9,6%