info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 19:45
kontakt
PKOBP
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 11 801 000,00 10 568 000,00
-10,4%
19 751 000,00
86,9%
31 217 000,00
58,1%
Przychody z tytułu prowizji 4 942 000,00 5 596 000,00
13,2%
6 059 000,00
8,3%
6 301 000,00
4,0%
Wynik na działalności bankowej 2 022 000,00 8 872 000,00
338,8%
6 600 000,00
-25,6%
10 230 000,00
55,0%
Zysk (strata) brutto -1 696 000,00 6 513 000,00
---
4 767 000,00
-26,8%
8 562 000,00
79,6%
Zysk (strata) netto -2 557 000,00 4 874 000,00
---
3 312 000,00
-32,0%
5 502 000,00
66,1%
Amortyzacja 1 172 000,00 1 211 000,00
3,3%
1 267 000,00
4,6%
1 371 000,00
8,2%
Aktywa 376 966 000,00 418 086 000,00
10,9%
431 447 000,00
3,2%
501 516 000,00
16,2%
Kapitał własny 39 924 000,00 37 707 000,00
-5,6%
35 721 000,00
-5,3%
45 238 000,00
26,6%
Współczynnik wypłacalności 18,18 18,73
3,0%
19,07
1,8%
18,65
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,94 30,17
-5,6%
28,58
-5,3%
36,19
26,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,05 3,90
---
2,65
-32,0%
4,40
66,1%