info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 21:16
kontakt
PKOBP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 12 637 000,00 12 760 000,00
1,0%
11 801 000,00
-7,5%
10 568 000,00
-10,4%
Przychody z tytułu prowizji 4 814 000,00 4 130 000,00
-14,2%
4 942 000,00
19,7%
5 596 000,00
13,2%
Wynik na działalności bankowej 8 001 000,00 7 548 000,00
-5,7%
2 022 000,00
-73,2%
8 869 000,00
338,6%
Zysk (strata) brutto 5 819 000,00 5 819 000,00
0,0%
-1 696 000,00
---
6 513 000,00
---
Zysk (strata) netto 4 031 000,00 4 031 000,00
0,0%
-2 557 000,00
---
4 874 000,00
---
Amortyzacja 1 049 000,00 1 049 000,00
0,0%
1 172 000,00
11,7%
1 211 000,00
3,3%
Aktywa 347 897 000,00 348 044 000,00
0,0%
376 966 000,00
8,3%
418 086 000,00
10,9%
Kapitał własny 41 587 000,00 41 587 000,00
0,0%
39 924 000,00
-4,0%
37 707 000,00
-5,6%
Współczynnik wypłacalności 19,88 19,88
0,0%
18,18
-8,6%
18,23
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,27 33,27
0,0%
31,94
-4,0%
30,17
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,22 3,22
0,0%
-2,05
---
3,90
---