info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 12:41
kontakt
PKOBP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 11 235 000,00 10 332 000,00
-8,0%
9 164 000,00
-11,3%
Przychody z tytułu prowizji 3 900 000,00 4 088 000,00
4,8%
4 646 000,00
13,6%
Wynik na działalności bankowej 7 987 000,00 1 422 000,00
-82,2%
8 881 000,00
524,5%
Zysk (strata) brutto 5 118 000,00 -2 266 000,00
---
5 976 000,00
---
Zysk (strata) netto 3 835 000,00 -2 944 000,00
---
4 596 000,00
---
Amortyzacja 820 000,00 853 000,00
4,0%
868 000,00
1,8%
Aktywa 316 978 000,00 345 027 000,00
8,8%
388 816 000,00
12,7%
Kapitał własny 40 412 000,00 38 577 000,00
-4,5%
36 073 000,00
-6,5%
Współczynnik wypłacalności 22,21 19,78
-10,9%
19,84
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,33 30,86
-4,5%
28,86
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,07 -2,36
---
3,68
---