info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 07:12
kontakt
PKOBP
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 3 866 000,00 5 401 000,00
39,7%
3 564 000,00
-34,0%
Przychody z tytułu prowizji 1 509 000,00 1 644 000,00
8,9%
1 699 000,00
3,3%
Wynik na działalności bankowej 2 613 000,00 1 378 000,00
-47,3%
358 000,00
-74,0%
Zysk (strata) brutto 1 866 000,00 888 000,00
-52,4%
-343 000,00
---
Zysk (strata) netto 1 416 000,00 422 000,00
-70,2%
-237 000,00
---
Amortyzacja 304 000,00 315 000,00
3,6%
325 000,00
3,2%
Aktywa 421 576 000,00 428 843 000,00
1,7%
438 503 000,00
2,3%
Kapitał własny 35 729 000,00 30 955 000,00
-13,4%
31 705 000,00
2,4%
Współczynnik wypłacalności 17,53 17,30
-1,3%
17,15
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,58 24,76
-13,4%
25,36
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,13 0,34
-70,2%
-0,19
---