info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 02:57
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 224 000,00 2 300 000,00
3,4%
2 497 000,00
8,6%
3 393 000,00
35,9%
Przychody z tytułu prowizji 1 110 000,00 1 230 000,00
10,8%
1 240 000,00
0,8%
1 243 000,00
0,2%
Wynik na działalności bankowej 2 834 000,00 2 020 000,00
-28,7%
2 310 000,00
14,4%
2 273 000,00
-1,6%
Zysk (strata) brutto 1 922 000,00 1 393 000,00
-27,5%
1 366 000,00
-1,9%
1 698 000,00
24,3%
Zysk (strata) netto 1 477 000,00 1 040 000,00
-29,6%
1 070 000,00
2,9%
1 312 000,00
22,6%
Amortyzacja 214 000,00 221 000,00
3,3%
220 000,00
-0,5%
216 000,00
-1,8%
Aktywa 361 072 000,00 371 611 000,00
2,9%
388 816 000,00
4,6%
395 053 000,00
1,6%
Kapitał własny 39 649 000,00 39 931 000,00
0,7%
36 073 000,00
-9,7%
34 204 000,00
-5,2%
Współczynnik wypłacalności 20,52 20,78
1,3%
19,84
-4,5%
19,16
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,72 31,94
0,7%
28,86
-9,7%
27,36
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,83
-29,6%
0,86
2,9%
1,05
22,7%