info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 17:21
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 497 000,00 3 393 000,00
35,9%
4 859 000,00
43,2%
3 634 000,00
-25,2%
Przychody z tytułu prowizji 1 240 000,00 1 243 000,00
0,2%
1 335 000,00
7,4%
1 409 000,00
5,5%
Wynik na działalności bankowej 2 308 000,00 2 273 000,00
-1,5%
1 868 000,00
-17,8%
678 000,00
-63,7%
Zysk (strata) brutto 1 366 000,00 1 698 000,00
24,3%
896 000,00
-47,2%
-1 000,00
---
Zysk (strata) netto 1 070 000,00 1 312 000,00
22,6%
470 000,00
-64,2%
-13 000,00
---
Amortyzacja 220 000,00 216 000,00
-1,8%
226 000,00
4,6%
230 000,00
1,8%
Aktywa 388 816 000,00 395 053 000,00
1,6%
405 873 000,00
2,7%
412 821 000,00
1,7%
Kapitał własny 36 073 000,00 34 204 000,00
-5,2%
29 364 000,00
-14,2%
30 510 000,00
3,9%
Współczynnik wypłacalności 19,84 19,16
-3,4%
18,20
-5,0%
18,20
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,86 27,36
-5,2%
23,49
-14,2%
24,41
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 1,05
22,7%
0,38
-64,2%
-0,01
---