info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 02:30
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 6 775 000,00 7 241 000,00
6,9%
7 430 000,00
2,6%
Przychody z tytułu prowizji 1 307 000,00 1 349 000,00
3,2%
1 442 000,00
6,9%
Wynik na działalności bankowej 2 278 000,00 2 259 000,00
-0,8%
3 949 000,00
74,8%
Zysk (strata) brutto 1 667 000,00 1 148 000,00
-31,1%
3 413 000,00
197,3%
Zysk (strata) netto 1 256 000,00 692 000,00
-44,9%
2 496 000,00
260,7%
Amortyzacja 231 000,00 237 000,00
2,6%
252 000,00
6,3%
Aktywa 419 436 000,00 435 986 000,00
3,9%
446 939 000,00
2,5%
Kapitał własny 37 277 000,00 39 221 000,00
5,2%
43 209 000,00
10,2%
Współczynnik wypłacalności 20,04 21,30
6,3%
22,52
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,82 31,38
5,2%
34,57
10,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,55
-44,9%
2,00
260,5%