info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 21:03
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 323,00 61 079,00
14,5%
58 734,00
-3,8%
46 724,00
-20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 694,00 21 366,00
28,0%
19 010,00
-11,0%
10 311,00
-45,8%
Zysk (strata) brutto 16 726,00 21 462,00
28,3%
18 428,00
-14,1%
10 200,00
-44,6%
Zysk (strata) netto 14 474,00 17 377,00
20,1%
15 078,00
-13,2%
8 346,00
-44,6%
Amortyzacja 1 379,00 1 279,00
-7,3%
1 275,00
-0,3%
1 271,00
-0,3%
Aktywa 175 730,00 202 354,00
15,2%
214 046,00
5,8%
186 593,00
-12,8%
Kapitał własny 129 127,00 146 504,00
13,5%
131 582,00
-10,2%
139 929,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,65 58,60
13,5%
52,63
-10,2%
55,97
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,79 6,95
20,1%
6,03
-13,2%
3,34
-44,7%