info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 11:45
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 887,00 57 575,00
4,9%
60 647,00
5,3%
67 568,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 025,00 6 976,00
-36,7%
7 915,00
13,5%
5 431,00
-31,4%
Zysk (strata) brutto 10 947,00 6 593,00
-39,8%
7 114,00
7,9%
3 853,00
-45,8%
Zysk (strata) netto 8 957,00 5 568,00
-37,8%
5 574,00
0,1%
3 115,00
-44,1%
Amortyzacja 1 276,00 1 188,00
-6,9%
1 188,00
0,0%
1 180,00
-0,7%
Aktywa 196 012,00 188 085,00
-4,0%
199 803,00
6,2%
200 320,00
0,3%
Kapitał własny 125 876,00 131 444,00
4,4%
137 018,00
4,2%
140 133,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,35 52,58
4,4%
54,81
4,2%
56,05
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,58 2,23
-37,8%
2,23
0,1%
1,25
-44,1%