info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 19:47
kontakt
SOHODEV
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 348,00 344,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -859,00 -866,00
---
Zysk (strata) brutto -912,00 14 360,00
---
Zysk (strata) netto -910,00 14 359,00
---
Amortyzacja 11,00 17,00
54,5%
Aktywa 33 346,00 17 999,00
-46,0%
Kapitał własny 21 232,00 16 003,00
-24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,58
-24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,52
---