info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 08:05
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 362,00 1 272,00
-6,6%
878,00
-31,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 -381,00
---
-911,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -3 632,00
---
-386,00
---
Zysk (strata) netto -90,00 -3 551,00
---
-875,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 197 576,00 193 695,00
-2,0%
189 073,00
-2,4%
Kapitał własny 114 738,00 111 187,00
-3,1%
110 312,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,26 10,91
-3,1%
10,83
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,35
---
-0,09
---