info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.25, godz. 21:47
kontakt
08OCTAVA
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 511,00 511,00
0,0%
1 112,00
117,6%
23,00
-97,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -802,00 -618,00
---
-705,00
---
-1 605,00
---
Zysk (strata) brutto -6 480,00 -2 642,00
---
-3 575,00
---
4 496,00
---
Zysk (strata) netto -3 698,00 -1 917,00
---
-4 704,00
---
3 724,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 79 980,00 84 330,00
5,4%
77 125,00
-8,5%
81 314,00
5,4%
Kapitał własny 56 198,00 57 979,00
3,2%
51 995,00
-10,3%
55 767,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,31
0,0%
1,22
-7,5%
1,30
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,09
---
-0,11
---
0,09
---