info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.13, godz. 00:53
kontakt
08OCTAVA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 280,00 334,00
19,3%
391,00
17,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -159,00 -372,00
---
-305,00
---
Zysk (strata) brutto -1 126,00 -612,00
---
-1 057,00
---
Zysk (strata) netto -1 048,00 -1 075,00
---
-654,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 004,00 59 396,00
8,0%
52 713,00
-11,3%
Kapitał własny 54 551,00 56 244,00
3,1%
49 955,00
-11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,32
3,1%
1,17
-11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---