info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 22:21
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 596,00 899,00
50,8%
159,00
-82,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 302,00 532,00
76,2%
-129,00
---
Zysk (strata) brutto 302,00 -1 555,00
---
-361,00
---
Zysk (strata) netto 356,00 -1 423,00
---
-303,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 307,00 55 758,00
0,8%
55 371,00
-0,7%
Kapitał własny 54 907,00 53 484,00
-2,6%
53 181,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,25
-2,6%
1,24
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
-0,01
---