info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 05:45
kontakt
06MAGNA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 145,00 7 774,00
51,1%
5 943,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 198,00 6 268,00
423,2%
1 348,00
-78,5%
Zysk (strata) brutto 2 196,00 6 750,00
207,4%
2 263,00
-66,5%
Zysk (strata) netto 1 605,00 3 824,00
138,3%
1 192,00
-68,8%
Amortyzacja 602,00 875,00
45,3%
864,00
-1,3%
Aktywa 29 489,00 33 193,00
12,6%
37 605,00
13,3%
Kapitał własny 20 827,00 24 992,00
20,0%
28 327,00
13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,80
20,0%
2,04
13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,28
139,1%
0,09
-68,7%