info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 21:27
kontakt
06MAGNA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 407,00 367,00
-9,8%
384,00
4,6%
384,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 398,00 2 866,00
620,1%
-22 485,00
---
-22 485,00
---
Zysk (strata) brutto 327,00 3 326,00
917,1%
24 716,00
643,1%
24 716,00
0,0%
Zysk (strata) netto 227,00 2 004,00
782,8%
28 354,00
1 314,9%
28 354,00
0,0%
Amortyzacja 199,00 189,00
-5,0%
189,00
0,0%
189,00
0,0%
Aktywa 19 583,00 21 636,00
10,5%
49 722,00
129,8%
49 722,00
0,0%
Kapitał własny 17 028,00 19 032,00
11,8%
47 386,00
149,0%
47 386,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,37
11,8%
3,40
149,0%
3,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,14
800,0%
2,04
1 314,6%
2,04
0,0%