info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 11:15
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98,00 3 751,00
3 727,6%
3 751,00
0,0%
128,00
-96,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 051,00 3 392,00
---
3 392,00
0,0%
48,00
-98,6%
Zysk (strata) brutto -4 921,00 3 500,00
---
3 500,00
0,0%
160,00
-95,4%
Zysk (strata) netto -3 888,00 2 821,00
---
2 821,00
0,0%
809,00
-71,3%
Amortyzacja 44,00 49,00
11,4%
49,00
0,0%
45,00
-8,2%
Aktywa 49 722,00 52 090,00
4,8%
52 090,00
0,0%
49 233,00
-5,5%
Kapitał własny 47 386,00 50 207,00
6,0%
50 207,00
0,0%
47 363,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,61
5,9%
3,61
0,0%
3,40
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 0,20
---
0,20
0,0%
0,06
-71,4%