info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.02, godz. 20:03
kontakt
MDIENERGIA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 179 513,00 259 061,00
44,3%
252 859,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 161,00 7 435,00
44,1%
1 799,00
-75,8%
Zysk (strata) brutto 4 369,00 6 182,00
41,5%
24,00
-99,6%
Zysk (strata) netto 127,00 4 799,00
3 678,7%
-474,00
---
Amortyzacja 255,00 687,00
169,4%
1 156,00
68,3%
Aktywa 128 428,00 127 879,00
-0,4%
137 249,00
7,3%
Kapitał własny 27 565,00 32 364,00
17,4%
29 785,00
-8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,70
17,4%
0,65
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,10
3 366,7%
-0,01
---