info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 12:23
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 486,00 44 032,00
49,3%
48 329,00
9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 470,00 882,00
---
467,00
-47,1%
Zysk (strata) brutto -2 078,00 569,00
---
288,00
-49,4%
Zysk (strata) netto -1 698,00 551,00
---
196,00
-64,4%
Amortyzacja 199,00 181,00
-9,0%
156,00
-13,8%
Aktywa 84 181,00 80 838,00
-4,0%
89 690,00
11,0%
Kapitał własny 18 275,00 18 826,00
3,0%
19 022,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,41
3,0%
0,41
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---
0,00
-66,7%