info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:39
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 884,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 592,00
Zysk (strata) brutto 1 337,00
Zysk (strata) netto 893,00
Amortyzacja 390,00
Aktywa 141 572,00
Kapitał własny 32 638,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02