info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 01:56
kontakt
MOSTALWAR
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 671 675,00 556 269,00
-17,2%
716 323,00
28,8%
775 321,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 974,00 20 235,00
44,8%
8 626,00
-57,4%
1 807,00
-79,1%
Zysk (strata) brutto 1 652,00 24 712,00
1 395,9%
1 427,00
-94,2%
6 526,00
357,3%
Zysk (strata) netto -603,00 12 169,00
---
-609,00
---
4 775,00
---
Amortyzacja 8 023,00 8 762,00
9,2%
9 618,00
9,8%
16 686,00
73,5%
Aktywa 955 458,00 947 747,00
-0,8%
948 830,00
0,1%
1 141 142,00
20,3%
Kapitał własny 36 554,00 55 732,00
52,5%
57 790,00
3,7%
81 159,00
40,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 2,79
52,5%
2,89
3,7%
4,06
40,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,61
---
-0,03
---
0,24
---