info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 14:41
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 317 089,00 187 933,00
-40,7%
348 407,00
85,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 716,00 3 711,00
-0,1%
426,00
-88,5%
Zysk (strata) brutto 2 907,00 600,00
-79,4%
1 833,00
205,5%
Zysk (strata) netto 1 328,00 145,00
-89,1%
2 672,00
1 742,8%
Amortyzacja 3 129,00 2 985,00
-4,6%
3 578,00
19,9%
Aktywa 770 916,00 753 430,00
-2,3%
823 974,00
9,4%
Kapitał własny 27 307,00 27 452,00
0,5%
30 124,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,37
0,6%
1,51
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,01
-89,4%
0,13
1 814,3%