info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 21:59
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 246 437,00 251 672,00
2,1%
317 089,00
26,0%
187 933,00
-40,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 779,00 2 246,00
-61,1%
3 716,00
65,4%
3 711,00
-0,1%
Zysk (strata) brutto 13 541,00 162,00
-98,8%
2 907,00
1 694,4%
600,00
-79,4%
Zysk (strata) netto 6 260,00 990,00
-84,2%
1 328,00
34,1%
145,00
-89,1%
Amortyzacja 3 021,00 3 134,00
3,7%
3 129,00
-0,2%
2 985,00
-4,6%
Aktywa 700 669,00 794 088,00
13,3%
770 916,00
-2,9%
753 430,00
-2,3%
Kapitał własny 24 989,00 25 979,00
4,0%
27 307,00
5,1%
27 452,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,30
4,0%
1,36
5,1%
1,37
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,05
-84,0%
0,07
32,0%
0,01
-89,4%