info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:32
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 826,00 58 164,00
53,8%
88 216,00
51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 898,00 6 544,00
33,6%
3 609,00
-44,9%
Zysk (strata) brutto 4 869,00 6 470,00
32,9%
3 791,00
-41,4%
Zysk (strata) netto 3 990,00 4 804,00
20,4%
1 846,00
-61,6%
Amortyzacja 582,00 604,00
3,8%
753,00
24,7%
Aktywa 109 605,00 137 023,00
25,0%
121 978,00
-11,0%
Kapitał własny 38 333,00 43 137,00
12,5%
44 983,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,17 21,57
12,5%
22,49
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,40
20,4%
0,92
-61,6%