info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 11:00
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 164,00 88 216,00
51,7%
29 429,00
-66,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 544,00 3 609,00
-44,9%
-300,00
---
Zysk (strata) brutto 6 470,00 3 791,00
-41,4%
-222,00
---
Zysk (strata) netto 4 804,00 1 846,00
-61,6%
985,00
-46,6%
Amortyzacja 604,00 753,00
24,7%
803,00
6,6%
Aktywa 137 023,00 121 978,00
-11,0%
87 813,00
-28,0%
Kapitał własny 43 137,00 44 983,00
4,3%
37 969,00
-15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,57 22,49
4,3%
18,98
-15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 0,92
-61,6%
0,49
-46,6%