info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 14:12
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 358 308,00 269 441,00
-24,8%
354 965,00
31,7%
459 023,00
29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 820,00 5 635,00
-78,2%
7 862,00
39,5%
27 014,00
243,6%
Zysk (strata) brutto 44 060,00 13 190,00
-70,1%
-134,00
---
31 254,00
---
Zysk (strata) netto 35 419,00 11 488,00
-67,6%
-2 026,00
---
24 983,00
---
Amortyzacja 5 625,00 5 689,00
1,1%
5 393,00
-5,2%
4 496,00
-16,6%
Aktywa 656 151,00 650 487,00
-0,9%
692 988,00
6,5%
823 413,00
18,8%
Kapitał własny 518 228,00 529 716,00
2,2%
527 689,00
-0,4%
552 673,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,14 10,37
2,2%
10,33
-0,4%
10,82
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,22
-67,5%
-0,04
---
0,49
---