info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.24, godz. 21:23
kontakt
KOGENERA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 745 581,00 909 642,00
22,0%
1 721 608,00
89,3%
1 721 608,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 447,00 87 564,00
-16,2%
272 053,00
210,7%
272 053,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 103 818,00 97 123,00
-6,4%
284 377,00
192,8%
284 377,00
0,0%
Zysk (strata) netto 82 276,00 76 783,00
-6,7%
227 456,00
196,2%
227 456,00
0,0%
Amortyzacja 84 921,00 100 872,00
18,8%
107 121,00
6,2%
107 121,00
0,0%
Aktywa 2 720 679,00 2 979 410,00
9,5%
3 695 281,00
24,0%
3 695 281,00
0,0%
Kapitał własny 1 763 086,00 1 812 996,00
2,8%
2 110 241,00
16,4%
2 110 241,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 118,33 121,68
2,8%
141,63
16,4%
141,63
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,52 5,15
-6,7%
15,27
196,3%
15,27
0,0%