info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.25, godz. 13:58
kontakt
KOGENERA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 491 615,00 587 408,00
19,5%
950 459,00
61,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 829,00 1 723,00
-97,0%
202 224,00
11 636,7%
Zysk (strata) brutto 57 288,00 3 889,00
-93,2%
200 818,00
5 063,7%
Zysk (strata) netto 46 255,00 3 125,00
-93,2%
162 532,00
5 101,0%
Amortyzacja 68 211,00 86 823,00
27,3%
90 984,00
4,8%
Aktywa 1 882 822,00 1 990 728,00
5,7%
2 431 605,00
22,1%
Kapitał własny 1 481 705,00 1 458 338,00
-1,6%
1 616 308,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,44 97,88
-1,6%
108,48
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,10 0,21
-93,2%
10,91
5 094,3%