info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 09:09
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 128 331,00 193 187,00
50,5%
307 129,00
59,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 626,00 2 322,00
-36,0%
5 513,00
137,4%
Zysk (strata) brutto 4 134,00 3 648,00
-11,8%
4 412,00
20,9%
Zysk (strata) netto 3 293,00 2 626,00
-20,3%
3 453,00
31,5%
Amortyzacja 1 688,00 1 643,00
-2,7%
1 632,00
-0,7%
Aktywa 490 574,00 674 672,00
37,5%
640 428,00
-5,1%
Kapitał własny 213 912,00 216 578,00
1,2%
220 031,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,53 6,61
1,2%
6,72
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-20,8%
0,10
31,2%