info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 14:15
kontakt
FASING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 651,00 33 745,00
6,6%
49 022,00
45,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 706,00 488,00
---
2 781,00
469,9%
Zysk (strata) brutto -812,00 475,00
---
2 903,00
511,2%
Zysk (strata) netto -3 089,00 308,00
---
2 045,00
564,0%
Amortyzacja 2 170,00 1 954,00
-10,0%
1 954,00
0,0%
Aktywa 221 187,00 234 035,00
5,8%
234 957,00
0,4%
Kapitał własny 118 054,00 118 362,00
0,3%
120 407,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,99 38,09
0,3%
38,75
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,99 0,10
---
0,66
564,6%