info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 13:16
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 959,00 1 172,00
22,2%
7 569,00
545,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -739,00 -13,00
---
6 019,00
---
Zysk (strata) brutto 1 614,00 321,00
-80,1%
6 370,00
1 884,4%
Zysk (strata) netto 1 785,00 181,00
-89,9%
5 159,00
2 750,3%
Amortyzacja 54,00 57,00
5,6%
62,00
8,8%
Aktywa 111 220,00 120 617,00
8,4%
132 959,00
10,2%
Kapitał własny 93 935,00 94 129,00
0,2%
99 288,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,69 12,72
0,2%
13,42
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,02
-90,0%
0,70
2 804,2%