info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 09:10
kontakt
WIKANA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77 051,00 71 848,00
-6,8%
138 224,00
92,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 590,00 10 634,00
61,4%
47 199,00
343,8%
Zysk (strata) brutto 1 594,00 6 076,00
281,2%
43 330,00
613,1%
Zysk (strata) netto 885,00 5 079,00
473,9%
36 324,00
615,2%
Amortyzacja 1 394,00 1 297,00
-7,0%
1 242,00
-4,2%
Aktywa 235 443,00 252 115,00
7,1%
216 902,00
-14,0%
Kapitał własny 42 740,00 47 758,00
11,7%
81 120,00
69,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,42
13,2%
4,11
70,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,26
484,1%
1,84
615,6%