info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 09:24
kontakt
WIKANA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 080,00 3 673,00
-88,9%
3 673,00
0,0%
3 155,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 715,00 1 728,00
-92,7%
1 728,00
0,0%
-582,00
---
Zysk (strata) brutto 20 284,00 22 382,00
10,3%
22 382,00
0,0%
12 502,00
-44,1%
Zysk (strata) netto 14 837,00 21 672,00
46,1%
21 672,00
0,0%
12 646,00
-41,6%
Amortyzacja 91,00 94,00
3,3%
94,00
0,0%
184,00
95,7%
Aktywa 115 899,00 129 058,00
11,4%
129 058,00
0,0%
120 726,00
-6,5%
Kapitał własny 52 949,00 70 080,00
32,4%
70 080,00
0,0%
77 864,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 3,55
32,4%
3,55
0,0%
3,94
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,10
46,1%
1,10
0,0%
0,64
-41,7%