info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.18, godz. 15:20
kontakt
WIKANA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 99 890,00 39 450,00
-60,5%
39 450,00
0,0%
22 230,00
-43,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 966,00 11 531,00
-67,9%
11 385,00
-1,3%
3 164,00
-72,2%
Zysk (strata) brutto 34 318,00 10 708,00
-68,8%
10 708,00
0,0%
1 777,00
-83,4%
Zysk (strata) netto 29 222,00 8 931,00
-69,4%
8 931,00
0,0%
1 708,00
-80,9%
Amortyzacja 621,00 562,00
-9,5%
562,00
0,0%
542,00
-3,6%
Aktywa 213 884,00 246 102,00
15,1%
246 102,00
0,0%
268 177,00
9,0%
Kapitał własny 74 017,00 86 582,00
17,0%
86 582,00
0,0%
89 435,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,74 4,38
17,0%
4,38
0,0%
4,53
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 0,45
-69,4%
0,45
0,0%
0,09
-81,0%