info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 13:03
kontakt
WIKANA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 013,00 99 890,00
169,9%
39 450,00
-60,5%
39 450,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 568,00 35 966,00
545,9%
11 531,00
-67,9%
11 385,00
-1,3%
Zysk (strata) brutto 3 128,00 34 318,00
997,1%
10 708,00
-68,8%
10 708,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 536,00 29 222,00
1 052,3%
8 931,00
-69,4%
8 931,00
0,0%
Amortyzacja 513,00 621,00
21,1%
562,00
-9,5%
562,00
0,0%
Aktywa 230 303,00 213 884,00
-7,1%
246 102,00
15,1%
246 102,00
0,0%
Kapitał własny 45 216,00 74 017,00
63,7%
86 582,00
17,0%
86 582,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 3,74
65,8%
4,38
17,0%
4,38
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 1,48
1 063,8%
0,45
-69,4%
0,45
0,0%