info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:19
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 945,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 310,00
Zysk (strata) brutto 7 505,00
Zysk (strata) netto 6 974,00
Amortyzacja 20,00
Aktywa 112 153,00
Kapitał własny 47 214,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35