info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.24, godz. 13:06
kontakt
SYGNITY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 201 387,00 174 315,00
-13,4%
181 834,00
4,3%
251 697,00
38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 888,00 48 429,00
47,3%
26 120,00
-46,1%
48 979,00
87,5%
Zysk (strata) brutto 25 493,00 51 551,00
102,2%
23 608,00
-54,2%
48 714,00
106,3%
Zysk (strata) netto 24 164,00 45 861,00
89,8%
27 800,00
-39,4%
46 135,00
66,0%
Amortyzacja 14 981,00 10 749,00
-28,2%
9 949,00
-7,4%
11 288,00
13,5%
Aktywa 306 790,00 288 535,00
-6,0%
292 223,00
1,3%
329 696,00
12,8%
Kapitał własny 110 326,00 157 023,00
42,3%
185 453,00
18,1%
233 022,00
25,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,85 6,90
42,3%
8,15
18,1%
10,24
25,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,06 2,02
89,7%
1,22
-39,4%
2,03
66,0%