info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 08:29
kontakt
SYGNITY
Półroczne skonsolidowane
 2019-03-312020-03-312021-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 122 640,00 122 973,00
0,3%
103 052,00
-16,2%
105 692,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 868,00 19 923,00
0,3%
31 314,00
57,2%
14 377,00
-54,1%
Zysk (strata) brutto 19 314,00 14 788,00
-23,4%
36 603,00
147,5%
13 407,00
-63,4%
Zysk (strata) netto 15 269,00 13 348,00
-12,6%
32 083,00
140,4%
17 200,00
-46,4%
Amortyzacja 4 118,00 8 143,00
97,7%
6 218,00
-23,6%
5 295,00
-14,8%
Aktywa 315 991,00 300 249,00
-5,0%
277 249,00
-7,7%
287 931,00
3,9%
Kapitał własny 65 073,00 78 598,00
20,8%
126 604,00
61,1%
158 915,00
25,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,82 3,45
22,5%
5,56
61,1%
6,98
25,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,59
-11,3%
1,41
140,6%
0,76
-46,4%