info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 13:58
kontakt
CIECH
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 618 680,00 1 618 680,00
0,0%
2 672 503,00
65,1%
2 672 503,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37 589,00 -37 589,00
---
184 530,00
---
184 530,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 77 430,00 77 430,00
0,0%
623 731,00
705,5%
623 731,00
0,0%
Zysk (strata) netto 133 206,00 133 206,00
0,0%
612 255,00
359,6%
612 255,00
0,0%
Amortyzacja 18 677,00 18 677,00
0,0%
21 730,00
16,3%
21 730,00
0,0%
Aktywa 4 612 557,00 4 612 557,00
0,0%
5 290 147,00
14,7%
5 290 147,00
0,0%
Kapitał własny 1 614 601,00 1 614 601,00
0,0%
2 133 025,00
32,1%
2 133 025,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,64 30,64
0,0%
40,48
32,1%
40,48
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,53
0,0%
11,62
359,6%
11,62
0,0%