info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 14:57
kontakt
CIECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 243 124,00 837 545,00
-32,6%
765 364,00
-8,6%
1 130 899,00
47,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 357,00 19 392,00
26,3%
17 998,00
-7,2%
44 888,00
149,4%
Zysk (strata) brutto 22 755,00 32 952,00
44,8%
33 500,00
1,7%
300 449,00
796,9%
Zysk (strata) netto 13 434,00 32 768,00
143,9%
72 520,00
121,3%
278 780,00
284,4%
Amortyzacja 6 772,00 9 395,00
38,7%
9 125,00
-2,9%
10 971,00
20,2%
Aktywa 4 063 977,00 4 210 337,00
3,6%
4 495 243,00
6,8%
5 096 351,00
13,4%
Kapitał własny 1 419 147,00 1 469 557,00
3,6%
1 535 865,00
4,5%
1 897 431,00
23,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,93 27,88
3,6%
29,14
4,5%
36,00
23,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,62
143,9%
1,38
121,2%
5,29
284,4%