info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:10
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 793 143,00 2 031 530,00
13,3%
2 091 264,00
2,9%
1 356 692,00
-35,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108 204,00 109 785,00
1,5%
156 043,00
42,1%
57 264,00
-63,3%
Zysk (strata) brutto 671 543,00 99 996,00
-85,1%
148 500,00
48,5%
60 507,00
-59,3%
Zysk (strata) netto 541 489,00 81 730,00
-84,9%
136 124,00
66,6%
51 632,00
-62,1%
Amortyzacja 21 483,00 21 034,00
-2,1%
21 460,00
2,0%
20 785,00
-3,1%
Aktywa 6 031 630,00 6 290 443,00
4,3%
5 988 308,00
-4,8%
6 560 754,00
9,6%
Kapitał własny 1 202 694,00 903 387,00
-24,9%
1 047 860,00
16,0%
1 099 754,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,11 35,38
-24,9%
41,04
16,0%
43,08
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 21,21 3,20
-84,9%
5,33
66,6%
2,02
-62,1%